MODERN MARKETING PROGRAM

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

Забелязахме сериозна нужда от опростено представяне на нови тенденции в маркетинга и превръщането им в практика за местни иновативни компании. Създадохме програма от четири учебни модула (Strategic Marketing, Marketing Measurement, Outbound Marketing, Inbound Marketing). Те бяха разпределени в четиримесечен курс със гъвкави часове, съответстващ на натоварения график на участващите професионалисти от висок ранг.

0

ПОСЕТИТЕЛИ

Организирахме въвеждащо събитие в Гранд Хотел София, в което представихме цялата информация за обучението на бъдещите участници.

0

УЧАСТНИЦИ

Олаф и Теди представиха на десетимата участници в обучението последните тенденции в маркетинга, разпределени в четирите отделни модула.