PERSONAL BRANDING

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

Стоян Тасев е експерт по продажби и личностно развитие, който споделя знанията и опита си чрез тренинги, семинари и курсовe. За него развихме цялостна бранд стратегия, включваща социални медии, промотиране на събития и създаване на видео съдържание. Нашата работа спомогна за изграждане на доверие към публичния образ на Стоян Тасев, увеличаване на фен базата му във Facebook и на трафика към постовете в личния му блог.

0

ПОСЕТИТЕЛИ

Стратегията, която изградихме за Стоян Тасев, му помогна да привлече 120 посетители за организираните от него събития.

0 %

ПОВЕЧЕ ХАРЕСВАНИЯ

Забележителният ръст на фен базата на Стоян във Facebook повиши осведомеността на хората по отношение на дейността му и в крайна сметка доведе до успеха на неговите събития.

0 %

ПОВЕЧЕ ТРАФИК КЪМ БЛОГ

Откакто екипът ни започна работа за Стоян Тасев, трафикът към блога му беше значително повишен, което позволи на повече хора да достигнат до неговото съдържание и да бъдат спечелени като читатели.